graj dalej lub zamknij

i wybierz inną grę w menu po lewej.

logo

Regulamin serwisu PisuPisu.pl


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Korzystając z serwisu, akceptujesz zasady niniejszego regulaminu.

2. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. Obowiązujący regulamin jest przez nas udostępniany pod adresem http://pisupisu.pl/regulamin


3. Właścicielem serwisu PisuPisu.pl (zwanym dalej także "Usługodawcą") jest firma:

SZLIFF Izabela Kanadys
http://szliff.matmag.pl
kontakt@matmag.pl
ul. Koszykowa 10 lok. 16
00-564 Warszawa
NIP: 113-101-40-55


II. POLITYKA PRYWATNOŚCI

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szanujemy Twoją prywatność i dbamy o Twoje bezpieczeństwo. Twoje dane nie będą nigdy udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem informacji takich jak nazwa Użytkownika, które to informacje mogą być wyświetlane na podstronach serwisu (np. prezentujących komentarze do zadania). 

2. Podany przez Ciebie adres e-mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przesyłania informacji związanych z działaniem serwisu PisuPisu.pl oraz przesyłania treści reklamowych i promocyjnych związanych bezpośrednio z PisuPisu.pl.

3. Rejestrując się w serwisie PisuPisu.pl wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Usługodawcę.

4. W celu umożliwienia poprawnego korzystania z serwisu, prosimy o informowanie nas o każdorazowej zmianie używanego przez Ciebie adresu e-mail. W przypadku braku realizacji tego obowiązku lub w sytuacji podania przez Ciebie niepoprawnego adresu, mamy prawo uznać że informacje przekazane na adres e-mail podany przez Ciebie zostały poprawnie doręczone.

CIASTECZKA (COOKIES)

1. Podczas korzystania z serwisu PisuPisu.pl na Twoim dysku mogą zostać zapisane ciasteczka (cookies). Nie zawierają one nigdy informacji osobistych. Używamy ich jedynie do utrzymania Twojej sesji oraz do tworzenia statystyk oglądalności.

DZIECI

1. Dzieci nie powinny bez pozwolenia rodziców lub opiekunów przekazywać danych osobowych na stronę PisuPisu.pl. Zwracamy uwagę rodziców i opiekunów na uważne obchodzenie się z danymi osobowymi w internecie. Serwis PisuPisu.pl nie zbiera żadnych danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia bez akceptacji regulaminu przez opiekuna prawnego lub nauczyciela.

ZMIANY

1. W miarę rozwijania się serwisu PisuPisu.pl, zastrzegamy sobie prawo do zmian w regulaminie oraz zasadach polityki prywatności. Zmiany w regulaminie obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie http://pisupisu.pl/regulamin.


III. PRAWA AUTORSKIE

1. Materiały zawarte w serwisie PisuPisu.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi niżej wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez nas materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Materiały w formacie PDF można drukować i kopiować wyłącznie na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

3. W przypadku chęci wykorzystania naszych materiałów w drukowanych publikacjach lub na stronach internetowych prosimy o kontakt.

4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian zawartości oferowanych przez nas materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych zadań i materiałów PDF oraz dodawania i usuwania elementów, a także czasowego lub całkowitego wyłączania z oferty wybranych materiałów.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.

2. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne bądź bezskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://pisupisu.pl/regulamin


Regulamin usługi "Strefa bez reklam"

1. Aby uzyskać dostęp do "Strefy bez reklam" Użytkownik serwisu musi zarejestrować się w serwisie wypełniając formularz dostępny na stronie http://pisupisu.pl/strefa-bez-reklam i dokonać płatności internetowej w formie przelewu online lub płatności kartą kredytową w wysokości 24 zł (usługa na 30 dni), 36 zł (usługa na 90 dni) lub 48 zł (usługa na 180 dni), korzystając z systemu płatności internetowych umieszczonego w serwisie PisuPisu.pl

2. "Strefa bez reklam" aktywuje się w momencie dokonania płatności i jest aktywna przez 30, 90 lub 180 dni od dnia dokonania płatności.

3. Ponieważ dostęp do usługi "Strefa bez reklam" przyporządkowany jest do konkretnego Użytkownika, aby korzystać z usługi Użytkownik musi być zalogowany w serwisie.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany zaczynają obowiązywać od momentu ich publikacji na stronie http://pisupisu.pl/regulamin

REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. Usługodawca zobowiązuje się do uruchomienia płatnych części serwisu w ciągu 72 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty od Użytkownika. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania dodatkowych danych Użytkownika w celu realizacji płatności. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzetwarzania danych Użytkownika uzyskanych w procesie realizacji płatności w celach innych niż weryfikacja zakupu oraz przyznanie dostępu do oferowanych usług.

FAKTURY VAT

1. Za zakupione usługi możliwe jest otrzymanie faktury VAT. W tym celu należy przesłać do nas komplet danych niezbędnych do wystawienia faktury (dane zamówienia, którego dotyczy faktura, dane nabywcy, numer NIP, adres do przesłania faktury) najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty dokonania zakupu. W cenie usług oferowanych w PisuPisu.pl uwzględniona została stawka 23% VAT.

REKLAMACJE

1. Reklamacja składana przez Użytkownika serwisu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz powinna zawierać: dane teleadresowe osoby składającej reklamację, nazwę Użytkownika i nazwę usługi, której dotyczy reklamacja, przedmiot reklamacji, uzasadnienie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres serwisu PisuPisu.pl podany na stronie kontakt, w terminie 30 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od momentu jej doręczenia. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail wskazany w reklamacji.

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu oraz nieprawidłowego korzystania z serwisu PisuPisu.pl przez Użytkownika, chyba że szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.