graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Rozpoczęcie nauki przez dzieci sześcioletnie - odroczenie obowiązku edukacji szkolnej

Jeśli takie badanie wykaże brak gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, poradnia psychologiczno-pedagogiczna wyda odpowiednią opinię, na podstawie której dyrektor szkoły podstawowej wyda decyzję o odroczeniu edukacji szkolnej. W takiej sytuacji dziecko powinno być znowu przyjęte do przedszkola.

Z drugiej strony: czy takie odroczenie obowiązku edukacji szkolnej nie wpłynie niekorzystnie na rozwój naszego dziecka? Podczas gdy jego rówieśnicy będą zdobywać ciekawe wiadomości, nabywać nowe umiejętności, poznawać otaczający ich świat i uczyć się odpowiedzialności, samodzielności i przebywania w grupie ze starszymi dziećmi, dziecko w przedszkolu zatrzyma się na etapie nauki odbywanej już rok wcześniej. W pierwszej klasie dzieci poznają kształty liter, uczą się pisać, czytać, liczyć, wyciągać wnioski, poznają języki obce, dowiadują się, jak posługiwać się komputerem. W przedszkolu nadal króluje zabawa i bardzo ogólne informacje.

Oczywiście są dzieci, które nie pozostawiają zarówno psychologom, jak i rodzicom wątpliwości w tej sprawie. Zamiast męczyć dziecko w szkolnej ławce, należy je mądrze wesprzeć, aby do tej gotowości szkolnej w swoim czasie dojrzało i poszło do szkoły w chwili dla siebie dogodnej. Jednak nie wszystkie jednak przypadki są jednoznaczne i przed podjęciem decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego w stosunku do dziecka należy bardzo głęboko tę decyzję przemyśleć, rozważyć wszystkie argumenty za i przeciw i może po prostu uwierzyć w swojego sześciolatka.