graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla dorosłych czytelników

Rozpoczęcie nauki przez dzieci sześcioletnie

Dużą rolę odgrywa również grupa rówieśnicza, która pozwala dziecku przyswoić pewne normy społeczne obowiązujące w zbiorowości większej niż rodzina czy grupa przedszkolna (np.: okazywanie i doświadczanie przyjaźni, empatia, tolerancja na innych ludzi, komunikowanie się z innymi, podporządkowanie się lub kierowanie grupą). Obcowanie z rówieśnikami, wspólne zabawy, praca, którą każdy musi wykonać samodzielnie, co przynosi wspólne doświadczenia – pozwalają na nawiązywanie i ułatwianie kontaktów interpersonalnych. Dzieci odrzucane przez kolegów są samotne, trudno im uzyskać jakąkolwiek pomoc od innych kolegów, tracą możliwość dzielenia się z nimi zarówno zdobytą wiedzą, jak i posiadanymi przedmiotami.

Na tym etapie edukacji dzieci dobierają się, kierując się nie tylko wzajemnymi sympatiami, lecz także zależnościami i umiejętnościami, aby wykonać zadanie zalecone przez nauczyciela (np. dziewczynka, która ma trudności z wycinaniem, dosiądzie się do koleżanki, która wycina bardziej sprawnie, a chłopiec biegający szybko zapewne zostanie wciągnięty przez kolegów do wspólnej zabawy w berka czy gry w piłkę nożną).

Rodzice powinni obserwować swoje dziecko, często konsultować jego zachowanie z wychowawcą, sprawdzać jego dojrzałość psychiczną. Niepokój powinny wzbudzić częste wybuchy płaczu z byle powodu, ataki złości, liczne konflikty z grupą rówieśniczą, agresja, drażliwość, brak cierpliwości czy zahamowanie, niepewność lub nawet lękliwość. Należy przy tym pamiętać, że dzieci w wieku 6-7 lat często są egocentryczne, ich uczucia są nietrwałe i najczęściej dotyczą obecnie przeżywanej sytuacji. Do mamy i taty należy nie tylko zaopatrzenie dziecka w podręczniki, przybory szkolne czy odpowiedni strój, lecz także rozmowa z nim o jego samopoczuciu, nastawieniu do szkoły, nauczycieli, kolegów, o problemach, jakie pojawiły się po przekroczeniu murów szkoły, o obawach. Wszystko to sprawi, że nasi mali uczniowie będą radośni, szczęśliwi, mądrzy. Dzieci z pozytywnym nastawieniem do szkoły chętniej podejmą się nowych wyzwań, będą bardziej dociekliwe i nie zrażą się niepowodzeniami.