graj dalej

logo

Baza wiedzy

Artykuły dla młodszych czytelników

Metody szybkiego czytania

Do najbardziej popularnych metod nauki szybkiego czytania należą:
   
Tablice liter – polegają na rozpoznawaniu kolejnych par liter bez konieczności odrywania wzroku od kropki umieszczonej pomiędzy nimi, np.
D • B         E • N        O • K
V • Y         6 • G         S • A
W • 1         O • H        U • E
c • z          4 • q         ł • s
   
Ćwiczenia z kropką – wpatrywanie się w kropkę tak, aby zobaczyć litery wokół niej (wykorzystanie peryferyjnego pola widzenia); ich zadaniem jest rozwijanie koncentracji uwagi i poszerzenie pola widzenia.
 
Ćwiczenia skokowe z kropką – pod każdym wersem umieszcza się 2-3 kropki, na których czytelnik musi się zatrzymać. Służą redukcji liczby fiksacji wzroku.

Podział kartki – czytaną stronę dzieli się na dwie lub trzy części, tekst czyta się, robiąc tylko 2-3 zatrzymania w miejscach jego podziału.

Podział na kolumny – podobnie jak wyżej.

Tablice Szulca – rozpoznawanie wszystkich cyfr i liter umieszczonych w polach, bez odrywania wzroku od znaku umieszczonego w centralnym punkcie kwadratu, np. 
5     7     25     20     11
15     13     9     1     35
21     8     3     17     0
6     12     14     2    24
16     4     10     18     33